Ivie
VALENCIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH

Research article: El doble ajust fiscal de la Comunitat Valenciana

Revista Valenciana dAuthor: Francisco Pérez y Vicent Cucarella

Title: El doble ajust fiscal de la Comunitat Valenciana

Source: Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics

Abstract: Aquest article estudia l’evolució financera pública valenciana des d’una perspectiva comparada amb el conjunt de les CC.AA., i s’estructura de la següent manera. El segon apartat ofereix les dades de l’evolució del dèficit i l’endeutament valencians, constatant l’abast dels seus desequilibris i els incompliments dels objectius d’ajust. El tercer apartat analitza les causes dels majors dèficits valencians, revisant l’evolució d’ingressos i despeses autonòmiques amb el mateix enfocament comparat. El punt quart considera les implicacions dels menors nivells d’ingressos i despeses valencianes per a la prestació de serveis públics fonamentals i el desenvolupament de polítiques de desenvolupament regional. El cinquè apartat presenta les conclusions.

View article

Recommended citation:

Pérez, F. and V. Cucarella (2016): "El doble ajust fiscal de la Comunitat Valenciana", Revista Valenciana d'Estudis Autonòmics, Generalitat Valenciana, Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Coop., 61, pp. 20-41.

Further articles